ES parama

I. „Parama smulkiems ūkiams“ Paraiškų priėmimas 2018 kovo 1d iki gegužės 31d.

Mieli bitininkai, ar žinote kad šiemet turėsite galimybės modernizuoti savo bitynus? Parama bitininkystės įrangai, žemės ūkio technikai ar patalpų įrengimui iki 15000Eur, prisidedant savomis lėšomis tik 3150,00Eur.

Reikalavimai:

 • Paramos gali prašyti bitininkai, kurių VED (valdos ekonominis dydis) yra tarp 4000Eur ir 7999Eur. Tie kurie deklaruoja tik bites, atitinkamai nuo 46 iki 90 bičių šeimų vidurkis per praėjusius metus. Informacija apie VED kas tai ir kaip skaičiuojamas https://pasieliai.vic.lt/ 
 • Paramos suma iki 15000Eur. Kompensuojama 100% sumos, avansas 80% (12000Eur). Projekto įgyvendinimo laikotarpis pasirinktinai nuo 2 iki 5 metų + 4 metai kontrolinis laikotarpis
 • Būtina standartinę ūkio verte padidinti bent 20%.
 • Reikalingas ūkininko pažymėjimas
 • Bent metus vykdyti ekonominę veiklą

Tinkamos finansuoti išlaidos: nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, infrastruktūra ūkininko valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.

Projekto taisykles galite paskaityti dėtaliau čia.   Pildome paraiškas ir konsultuojame  +37069808450 arba info@apis.lt
II. „PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2019“ paraiškų priėmimas 2019 sausio 2d. - vasario 4d.

Finansuojamos sumos nurodytos žemiau kiekvienai priemonei ir papildomai kompensuojamas PVM tenkantis paramos daliai.

Paramos gali prašyti bičių laikytojai, įregistravę (paramos paraiškos pateikimo dieną) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai arba partneriai ir turintieji bityno pasą (jo kopiją turi pateikti kartu su paramos paraiška). Duomenys Ūkinių gyvūnų registre apie turimą bičių šeimų skaičių turi būti spalio 31 diena.


I. priemonė Bičių šeimų atnaujinimas 

Deklaruota nuo 1 iki 19 bičių šeimų.

34.2 naujų avilių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc., bet ne daugiau kaip 80 Eur (96,80Eur su PVM) už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams aviliams).
35. Vienas paramos gavėjas gali įsigyti ne daugiau kaip 5 naujus avilius. Už paramos lėšas įsigyti aviliai turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus).

KOMERCINIS PASIŪLYMAS AVILIAMS 2019


II. PRIEMONĘ „BITININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS GERINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JŲ VERTĘ RINKOJE“

Deklaruota nuo 20 iki 39 bičių šeimų.

41. Pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ vienam pareiškėjui kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų 41.1–41.11 papunkčiuose išvardyto bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti (vienas pareiškėjas gali įsigyti tik vieną priemonę), bet ne daugiau kaip:
41.1. 300 Eur (363 Eur) už rankinį medsukį;
41.2. 600 Eur (726 Eur) už elektrinį-rankinį medsukį;
41.3. 900 Eur (1089 Eur) už elektrinį medsukį;
41.4. 500 Eur (605 Eur) už nerūdijantį atakiavimo stalą;
41.5. 400 Eur (484 Eur) už nerūdijantį vaško lydytuvą;
41.6. 500 Eur (605 Eur) už elektrinį vaško lydytuvą;
41.7. 400 Eur (484 Eur) už žiedadulkių džiovyklą;
41.8. 600 Eur (726 Eur) už nerūdijančio plieno medaus laikymo – nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą (nuo 50 iki 200 litrų);
41.9. 800 Eur (968 Eur) už korių atakiavimo įrangą;
41.10. 150 Eur (181,50 Eur) už bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną;
41.11. 700 Eur (847 Eur) už bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių.

Pvz. jei elektrinis medsukis kainuoja 1600Eur su PVM, tai kompensacija yra 1600*0,7(70%) =  1120Eur, bet 41.3 punktas numato maksimalią kompensaciją 1089Eur, tai skaičiuojama 1600-1089 = 511Eur (ši suma negrąžinama bitininkui)


III. priemonė AVILIŲ TRANSPORTAVIMO į ganyklas RACIONALIZAVIMAS

Deklaruota ne mažiau kaip 40 bičių šeimą.

30. Kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 900Eur (1089Eur su PVM) už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti, išskyrus savaeiges) ir ne daugiau kaip 320Eur(387,20Eur su PVM) už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių šeimų krovimo inventorius ir mechanizmai).

KOMERCINIS PASIŪLYMAS PRIEKABOMS 2019


PARAIŠKOS PILDYMO ŠABLONAS

Projekto taisyklės


 

III. ,, Dalyvavimas maisto kokybės schemose" - paraiškų priėmimas 

Paraiškų priėmimas baigtas 2018 metams

Všį Ekoagros sertifikavimui paraišką priimama vėliausiai iki birželio 4d.

Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose iš šių kokybės sistemų:

11.1. ekologiškų produktų kokybės sistemoje, nustatytoje reglamentu (EB) Nr. 834/2007 (toliau – ekologiškų produktų kokybės sistema);
 
11.2. ES kokybės sistemoje, nustatytoje reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 (toliau – ES pripažintų produktų kokybės sistema);

Kompensuojamos išlaidos per metus iki 2998Eur be PVM, NMA galima teikti mokėjimo prašymą du kartus per metus. Parama skiriama 5 metus:

 • Sertifikavimo, tyrimo išlaidos 100%
 • 100Eur - kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos įsigijimui;
 • 1400Eur - etiketėms, stiklainiams, prekinės pakuotės, spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidoms;
 • 1000Eur -  kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimas, reklaminio stendo, reklaminių juostų bei lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos; 
 • 300Eur - vizitinių kortelių ar skrajučių maketavimui ir spausdinimui;
 • 150Eur - metiniams įnašams už dalyvavimą nacionalinėje maisto kokybės schemoje.

Kompensuojama iki 100% išlaidų be PVM, PVM apmokamas savo lėšomis. Dėtaliau visos taisyklės yra čia.

NKP sertifikato išdavimas ir reikalavimai bitynui.

Sertifikavimo įstaiga Kaune