ES parama

I. „Parama smulkiems ūkiams“ Paraiškų priėmimas 2021 05 03 iki 2021 06 30

Mieli bitininkai, ar žinote kad šiemet turėsite galimybės modernizuoti savo bitynus? Parama bitininkystės įrangai, žemės ūkio technikai ar patalpų įrengimui iki 15000Eur, kompensavimas iki 100%

Reikalavimai:

 • Paramos gali prašyti bitininkai, kurių VED (valdos ekonominis dydis) yra tarp 4000Eur ir 7999Eur. Tie kurie deklaruoja tik bites, atitinkamai nuo 46 iki 90 bičių šeimų vidurkis per praėjusius metus. Informacija apie VED kas tai ir kaip skaičiuojamas https://pasieliai.vic.lt/ 
 • Paramos suma iki 15000Eur. Kompensuojama 100% sumos su PVM. Projekto įgyvendinimo laikotarpis pasirinktinai nuo 2 iki 5 metų + 4 metai kontrolinis laikotarpis
 • Būtina standartinę ūkio verte padidinti bent 20%.
 • Reikalingas ūkininko pažymėjimas
 • Bent metus vykdyti ekonominę veiklą

Tinkamos finansuoti išlaidos: nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, infrastruktūra ūkininko valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.

Pildome paraiškas ir konsultuojame  +37069808450 arba info@apis.lt


II. „PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2021“ paraiškų priėmimas 2021 sausio 4d. iki vasario 1d.

Finansuojamos sumos nurodytos žemiau kiekvienai priemonei ir papildomai kompensuojamas PVM tenkantis paramos daliai.

Paramos gali prašyti bičių laikytojai, įregistravę (paramos paraiškos pateikimo dieną) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai. Duomenys Ūkinių gyvūnų registre apie turimą bičių šeimų skaičių tikrinama 2020 spalio 31 diena. (t.y. paskutinė deklaracija tarp 2020 liepos 1d. ir spalio 31d.)


I. priemonė Bičių šeimų atnaujinimas (gali teikti visi bitininkai deklaruojantis bent 2 bičių šeimas)

Deklaruotos bičių šeimos


40.2.  bičių laikytojui naujų avilių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc. kainos, bet ne daugiau kaip 80 Eur (96,80Eur su PVM) už vieną avilį (jei viršijamos šiai priemonei skirtos lėšos, pirmenybė teikiama mediniams aviliams).
42. Bičių laikytojas paramos lėšomis gali įsigyti ne daugiau kaip 10 naujų avilių, kurie turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus) ir per 2 metus nuo priemonės įgyvendinimo laikotarpio pabaigos juose turi būti apgyvendintos bičių šeimos. Paramos lėšomis galima įsigyti ne daugiau kaip 50 proc. avilių, skaičiuojant nuo deklaruotų bičių šeimų skaičiaus.


KOMERCINIS PASIŪLYMAS AVILIAMS 2021


II. PRIEMONĘ „BITININKYSTĖS PRODUKTŲ KOKYBĖS GERINIMAS, SIEKIANT DIDINTI JŲ VERTĘ RINKOJE“

Deklaruota nuo 20 bičių šeimų ir daugiau

18.8. pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 20 bičių šeimų

8.  Pagal priemonę „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“ vienam pareiškėjui kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų 48.1–48.17 papunkčiuose išvardyto bitininkavimo inventoriaus priemonei įsigyti, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur (1210Eur su PVM) vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelias priemones, jei neviršijama bendra paramos suma) ir ne daugiau kaip:
48.1. 300 Eur (363Eur su PVM) už rankinį medsukį;
48.2. 600 Eur
(726Eur su PVM) už elektrinį-rankinį medsukį;
48.3. 900 Eur
(1089Eur su PVM) už elektrinį medsukį;
48.4. 500 Eur
(605Eur su PVM) už nerūdijantį atakiavimo stalą;
48.5. 400 Eur
(484Eur su PVM) už nerūdijantį vaško lydytuvą;
48.6. 500 Eur
(605Eur su PVM) už elektrinį vaško lydytuvą;
48.7. 400 Eur
(484Eur su PVM) už žiedadulkių džiovyklą;
48.8. 600 Eur
(726Eur su PVM) už nerūdijančio plieno medaus laikymo – nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą;
48.9. 800 Eur
(968Eur su PVM) už korių atakiavimo įrangą;
48.10. 1 000 Eur
(1210Eur su PVM) už bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną;
48.11. 700 Eur
(847Eur su PVM) už bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių;
48.12. 1 000 Eur
(1210Eur su PVM) už slėginį medaus filtrą;
48.13. 900 Eur
(1089Eur su PVM) už kaskadinį pašildomo medaus koštuvą;
48.14. 900 Eur
(1089Eur su PVM) už oru kaitinamą medaus – vaško atskirtuvą;
48.15. 1 000 Eur
(1210Eur su PVM) už elektrinę medaus – vaško centrifugą;
48.16. 1 000 Eur
(1210Eur su PVM) už nusodinimo – skaidrinimo talpyklą (iki 1 000 l talpos);
48.17. 1 000 Eur
(1210Eur su PVM) už medaus ar sirupo siurblį.

Pvz. jei elektrinis medsukis kainuoja 1850Eur su PVM, tai kompensacija yra 1850*0,7(70%) =  1295Eur, bet 48.3 punktas numato maksimalią kompensaciją 900Eur (1089Eur su PVM), tai skaičiuojama 1850-1089 = 761Eur (ši suma negrąžinama bitininkui)

III. priemonė AVILIŲ TRANSPORTAVIMO į ganyklas RACIONALIZAVIMAS

Deklaruota ne mažiau kaip 47 bičių šeimų.

18.3. pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ – bičių laikytojai, turintys ne mažiau kaip 47 bičių šeimas


36.  Pagal priemonę „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“ tinkamos finansuoti išlaidos: kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip 1 000 Eur ( 1210 Eur su PVM) už vieno avilių transportavimo įrenginio (priekabos bičių aviliams transportuoti) ir ne daugiau kaip 320 Eur (387,20Eur su PVM) už vieno priedo avilių transportavimo įrenginiui įsigijimą (bičių avilių krovimo inventorius, automobiliniai liftai-keltuvai ir krovimo mechanizmai). Vienam pareiškėjui kompensuojamas tik vieno avilių transportavimo įrenginio ir (ar) vieno jo priedo įsigijimas.

KOMERCINIS PASIŪLYMAS PRIEKABOMS 2021PARAIŠKOS PILDYMO ŠABLONAS


Projekto taisyklės


III. ,, Dalyvavimas maisto kokybės schemose" - paraiškų priėmimas 

2020 01 02  - 2020 03 31

Všį Ekoagros sertifikavimui paraišką priimama vėliausiai iki birželio 4d.

Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje ar keliose iš šių kokybės sistemų:

11.1. ekologiškų produktų kokybės sistemoje, nustatytoje reglamentu (EB) Nr. 834/2007 (toliau – ekologiškų produktų kokybės sistema);
 
11.2. ES kokybės sistemoje, nustatytoje reglamentu (ES) Nr. 1151/2012 (toliau – ES pripažintų produktų kokybės sistema);

Kompensuojamos išlaidos per metus iki 2998Eur be PVM, NMA galima teikti mokėjimo prašymą du kartus per metus. Parama skiriama 5 metus:

 • Sertifikavimo, tyrimo išlaidos 100%
 • 100Eur - kanceliarinių prekių ir smulkios biuro įrangos įsigijimui;
 • 1400Eur - etiketėms, stiklainiams, prekinės pakuotės, spausdinimo, gamybos ir (ar) įsigijimo išlaidoms;
 • 1000Eur -  kokybiškų žemės ūkio produktų etiketės ir (ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimas, reklaminio stendo, reklaminių juostų bei lipdukų dizaino sukūrimo ir įsigijimo išlaidos; 
 • 300Eur - vizitinių kortelių ar skrajučių maketavimui ir spausdinimui;
 • 150Eur - metiniams įnašams už dalyvavimą nacionalinėje maisto kokybės schemoje.

Kompensuojama iki 100% išlaidų be PVM, PVM apmokamas savo lėšomis.