ES parama

I. „PARAMOS LIETUVOS BITININKYSTĖS SEKTORIUI 2024“ paraiškų priėmimas baigtas

Finansuojamos sumos nurodytos žemiau kiekvienai priemonei ir papildomai kompensuojamas PVM tenkantis paramos daliai.

Paramos gali prašyti bičių laikytojai, įregistravę (paramos paraiškos pateikimo dieną) Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdą valdytojai. Duomenys Ūkinių gyvūnų registre apie turimą bičių šeimų skaičių tikrinama 2023 gruodžio 31 diena. (t.y. paskutinė deklaracija tarp 2023 liepos 1d. ir gruodžio 31d.)

15.1.1. turi turėti ne mažiau kaip 10 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų bitininkystės metų gruodžio 31 d.), bei turi būti praėję ne mažiau kaip 1 bitininkystės metai;

25.2.    pagal 2 veiklą – „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ – individualaus bitininkavimo inventoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti, tačiau ne daugiau kaip 1 300 Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelis skirtingus inventorius, jei neviršijama bendra paramos suma). Įsigytas inventorius privalo būti naudojamas ūkyje, aviliai privalo būti apgyvendinti bitėmis ne vėliau kaip per 1 metus po avilių įsigijimo. Paramai skirtomis lėšomis galima įsigyti: rankinį medsukį; elektrinį-rankinį medsukį; elektrinį medsukį; nerūdijantį atakiavimo stalą; nerūdijantį vaško lydytuvą; elektrinį vaško lydytuvą; žiedadulkių džiovyklą; nerūdijančio plieno medaus laikymo-nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą; korių atakiavimo įrangą; bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių; slėginį medaus filtrą; kaskadinį pašildomo medaus koštuvą; oru kaitinamą medaus-vaško atskirtuvą; elektrinę medaus-vaško centrifugą; nusodinimo-skaidrinimo talpyklą; medaus ar sirupo siurblį; elektronines svarstykles; ne daugiau kaip 10 naujų išmaniųjų ar kitokio tipo avilių; bityno stebėjimo įrangą (kamerą); refraktometrą; medaus dekristalizatorių, medaus refrakto poliarimetrą, medaus spalvos fotometrą; oksalo rūgšties garinimo komplektą; mikroskopą, vidaus patalpų bičių avilį, vandens distiliatorių, vandens dejonizatorių;


Pvz. jei elektrinis medsukis ir atakiavimo stalas kainuoja 2700Eur su PVM, 2700*0,7(70%) = 1890 Eur, bet maksimalikompensaciją 1300Eur (1573Eur su PVM), tai skaičiuojama 2700 -1573 = 1127Eur (ši suma negrąžinama bitininkui). Jeigu medsukis kainuoja 1500Eur su PVM, tuomet kompensacija 1500*0,7(70%) =  1050Eur, negrąžinama suma 450Eur.
II. „Parama smulkiems ūkiams“ Paraiškų priėmimas 2024.03.01 - 2024.04.30

Mieli bitininkai, ar žinote kad šiemet turėsite galimybės modernizuoti savo bitynus? Parama bitininkystės įrangai, žemės ūkio technikai ar patalpų įrengimui iki 15000Eur, kompensavimas iki 100%

Reikalavimai:

  • Paramos gali prašyti bitininkai, kurių VED (valdos ekonominis dydis) yra tarp 4000Eur ir 7999Eur. Tie kurie deklaruoja tik bites, atitinkamai nuo 46 iki 90 bičių šeimų vidurkis per praėjusius metus. Informacija apie VED kas tai ir kaip skaičiuojamas https://pasieliai.vic.lt/ 
  • Paramos suma iki 15000Eur. Kompensuojama 100% sumos su PVM. Projekto įgyvendinimo laikotarpis pasirinktinai nuo 2 iki 5 metų.
  • Būtina standartinę ūkio verte padidinti bent 20%.
  • Reikalingas ūkininko pažymėjimas
  • Bent metus vykdyti ekonominę veiklą

Tinkamos finansuoti išlaidos: nauja žemės ūkio technika ir įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, gamybinių naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, infrastruktūra ūkininko valdoje, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos.

Pildome paraiškas ir konsultuojame  +37069808450 arba info@apis.lt