Medsukiai tangetiniai

Medsukiai tangetiniai

Skirti mažiems bitynams iki 10 šeimų. Reikia apsukinėti rėmelius.